Руслана Иванова

  • Мениджър управление на корпоративни клиенти и проекти
  • Бакалавър по Предприемачество от Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Експерт в администрация и комуникация с корпоративни клиенти
Руслана Иванова

В екипа на „МЛС Интернешънал“ Руслана е ангажирана с процесите по управление на корпоративни клиенти и проекти. Нейните специфични дейности са свързани с точната комуникация с клиентите на компанията по отношение на приемане на задание или на анализ на нуждите за даден проект, цялостната подготовка на проекта на ниво администрация, логистика и координиране. Руслана има изключително отговорно отношение към проектите за индивидуален и екипен коучинг на ниво администриране на проекта, комуникация по правните, финансовите и свързаните с управление на лични данни аспекти на проекта. Умението ѝ да е в контакт с отношение и уважение към клиентите и партньорите на компанията, както и усетът ѝ към детайла водят до висока удовлетвореност на корпоративните клиенти на МЛС Интернешънал по отношение на администрирането на всеки проект.

Руслана е бакалавър по Предприемачество, както и сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастер Практик, владее перфектно английски език. Опитът й е свързан предимно с работа с клиенти, осъществяване на продажби с дългосрочна обвързаност, консултиране за специфичен продукт, даване на обратна връзка по статуса на проекти. Руслана работи с високо ниво на отговорност, отзивчивост и проактивност с клиенти от всички сфери на бизнеса.