Руслана Иванова

  • Офис асистент

  • Бакалавър по Предприемачество

  • Сертифициран НЛП Практик

Руслана Иванова

Руслана става част от екипа на МЛС Интернешънал благодарение на умението си да комуникира с отношение и уважение към клиентите и партньорите на компанията. Нейният професионален път е свързан с работа в областта на продажбите във финансовия сектор. Руслана е бакалавър по Предприемачество и като след дипломна квалификация преминава през Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ и успешно се сертифицира.

Опитът й е свързан предимно с работа с клиенти, осъществяване на продажби с дългосрочна обвързаност, консултиране за специфичен продукт, даване на обратна връзка. Руслана работи с високо ниво на доверие, отговорност, отзивчивост и проактивност с клиенти от всички сфери на бизнеса.