Светлана Димитрова

  • Завършва „Solution Oriented Coaching“, Erickson Coaching International, Canada (Февруари 2024)
  • Сертифициран Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, НЛП треньор, „НЛП Тренинг Център“
  • Сертифициран Бизнес НЛП Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, „НЛП Тренинг Център“, с акредитация от International Trainers and Coaching Academy of NLP и топ асистент в курсовете
  • Сертифициран практик в Agile Foundations от „Growit Agile“
  • Маркетинг професионалист
  • Магистър по Икономическа Социология от Централно Европейски Университет& Lancaster University UK
  • Магистър по Социология от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Светлана Димитрова

Светлана Димитрова има над двадесетгодишен опит в маркетинг изследвания, маркетинг мениджмънт, бранд портфолио мениджмънт и ‚shopper‘ маркетинг в глобални и международни компании. Има солидни познания и опит в развитие и изпълнение на маркетинг стратегии и дългосрочни бизнес планове, разработване и амплифициране на проекти и кампании, докато управлява комплексни еко-системи от партньори, клиенти и спонсори.  

Екипен лидер, с умение да вдъхновява и мотивира, свързвайки силните страни на хората и техните ценности с целите и ценностите на организацията.  

„От опита си във формално и неформално управление на екипи открих силата на менторството и коучинга за развитието на човешкия потенциал, за изграждане на мотивация и програма за растеж – на професионално и лично ниво.

От работата си с хора с различен професионален, културен и поведенчески профил, на всевъзможни роли, разбрах нагледно колко е важно подхода в комуникацията да е обмислен, планиран и съобразен с нивото и нуждите на съответната страна – освен с целите, които искаме да постигнем.

На база целия си професионален и личен опит открих и продължавам да развивам силата на мисленето в стратегии.

Дълбоко вярвам, че всеки от нас има потенциал да бъде лидер – на себе си и на останалите – и двигател на промяната, която иска да постигне. Въпрос на осъзнаване и практика е да бъде развит този потенциал. „Няма хора без ресурси, само състояния без ресурси.

Моята мисия е да предоставя подкрепа на всеки, който би искал да предизвика себе си да бъде по-добър в това, което прави и да постига целите си. Как? Като осъзнае ценностите, които го движат, осмисли мечтите си, открие ресурсите, които са му нужни за да направи промяна в желаната посока и дефинира стратегия за постигането ѝ.“