Светлана Димитрова

  • Магистър по Икономическа социология от Централно Европейски Университет & Lancaster University UK
  • Магистър по Социология от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
  • Сертификационна програма за коучинг „Solution Oriented Coaching Essentials“, Erickson Coaching International, Canada, акредитирана от Международната коуч федерация
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Сертифициран практик в Agile Foundations от „Growit Agile“
  • Маркетинг професионалист с над 20 г опит в корпоративна среда
Светлана Димитрова

Светлана е бизнес коуч, работещ по време на бизнес коучинг сесии с и с НЛП (Невро лингвистично програмиране) подход и Agile подход. В индивидуалните бизнес коучинг сесии Светлана подпомага клиентите да постигат изключително високи резултати при разработване на стратегия за ефективна комуникация с конкретна аудитория, в процеса на приоритизация на целите и подобряване на бизнес и лични стратегии за постигане на дългосрочни цели.

Тя има висока добавена стойност в процесите на подобряване на представянето пред партньори и спонсори, както и при развиване и представяне на личен бранд на база ценности. Резултатите, които постигат клиентите на Светла са в посока повишена самооценка, осъзнаване и промяна на лидерския си стил за по-ефективно управление на процеси и хора, както и за управление на собствените ролите в процеса на общуване. 

Светлана Димитрова има над двадесетгодишен опит като мениджър в маркетинг изследвания и анализи, маркетинг мениджмънт, бранд портфолио мениджмънт и ‚shopper’ маркетинг в глобални и международни компании. Светла има солидни познания и опит в развитие и изпълнение на маркетинг стратегии и дългосрочни бизнес планове, разработване и амплифициране на проекти и кампании, докато управлява комплексни системи от партньори, клиенти и спонсори. Ръководила е крос-функционални екипи по дългосрочни проекти, както и agile проекти, целящи бързо разработване и имплементиране на стратегии и лансиране на нови продукти. 

Светла има цялостен поглед върху процесите и динамиката в една организация, опит в подравняване на целите и приоритетите на различни звена и екипи в синхрон с общата визия и стратегия на компанията. В продължение на години Светла е събрала опит и стратегии от ролята си на екипен лидер, който с умение вдъхновява и мотивира, свързвайки силните страни на хората и техните ценности с целите и ценностите на организацията.  

„От опита си във формално и неформално управление на екипи открих устойчивите резултати от провеждането на бизнес коучинг сесии на индивидуално и екипно ниво. Развитието на човешкия потенциал, изграждане на мотивация и създаването на стратегии за по-голям пазарен дял, финансов резултат и екип с високо ниво на отговорност са само част от реално измеримите постижения в контекста на бизнес коучинг сесиите.“

От работата си с хора от над 30 различни пазара и повече от 50 локални и мултинационални проекта в Кока-Кола, Светла с лекота разбира спецификите на личности с различен професионален, културен и поведенчески профил, разбира колко е важно подхода в комуникацията да е обмислен, планиран и съобразен с нивото и потребностите на съответната страна – освен с поставените цели. Умее да разпознава нуждата от промяна на мисленето и да подпомага тази промяна в най-точните моменти.

На база целия си професионален и личен опит открива и продължава да развива силата на мисленето в стратегии.

„За мен истински добрият лидер е този, който увлича, мотивира и помага на хората да израстват – и така допринася за развитието им и за развитието на бизнеса. Дълбоко вярвам, че всеки от нас има потенциал да бъде лидер – на себе си и на останалите – и двигател на промяната, която иска да постигне. Въпрос на осъзнаване и практика е да бъде развит този потенциал. „Няма хора без ресурси, само състояния без ресурси“ е най-силното ми вярване и от НЛП подхода.

Моята мисия е да предоставя подкрепа на всеки, който иска да предизвика себе си да бъде по-добър в това, което прави и да постига целите си. Как? Като осъзнае ценностите, които го движат, осмисли мечтите си, открие ресурсите, които са му нужни за да направи промяна в желаната посока и дефинира стратегия за постигането ѝ.“