Monthly Archives: ноември 2016

Frontex

Frontex

Екипът на Фронтекс изказва силната си признателност за проведения екипен коучинг, посветен на развитието и надграждането на лидерските умения. Препоръчваме екипа на „МЛС Интернешънал“ като професионалисти без аналог в областта на човешките ресурси.

AES Europe

AES Europe

С най-висока увереност реферираме МЛС Интернешънал като партньор в бизнес коучинг сесии, достоен за доверие. Професионализъм , благодарение на който се развиват талантите в организацията, чрез използването на коучинг, НЛП и психология, изцяло съобразени с персоналните характеристики на клиента.

Coca-Cola

Coca-Cola

„Кока-Кола България“ изказва искреното си възхищение от проведената мотивационна презентация! Екипът на МЛС Интернешънал прилага изключително добре моделите за мотивация чрез коучинг подхода и има необходимия заряд да провокира екипа за промяна в мисленето.

Nestle

Nestle

За нас коучинг проектите с МЛС Интернешънал доведоха до изключителни резултати, носещи промяна на поведението и устойчивост във времето на поставените резултати.