Frontex

Frontex

Екипът на Фронтекс изказва силната си признателност за проведения екипен коучинг, посветен на развитието и надграждането на лидерските умения. Препоръчваме екипа на „МЛС Интернешънал“ като професионалисти без аналог в областта на човешките ресурси.