AES Europe

AES Europe

С най-висока увереност реферираме МЛС Интернешънал като партньор в бизнес коучинг сесии, достоен за доверие. Професионализъм , благодарение на който се развиват талантите в организацията, чрез използването на коучинг, НЛП и психология, изцяло съобразени с персоналните характеристики на клиента.