Ernst and Young

Ernst and Young

Препоръчваме МЛС Интернешънал като изключителен екип от професионалисти при организиране и провеждане на тренинги и уъркшопи в областта на коучинг, комуникация и представяне на работното място.