A1

A1

Тренинг програмите бяха изготвени спрямо конкретните нужди на компанията, базирани върху точна и ясна методология на обучение и работа. Благодарим на екипа на МЛС Интернешънал за професионално изпълнения проект.