Monthly Archives: юли 2014

A1

A1

Тренинг програмите бяха изготвени спрямо конкретните нужди на компанията, базирани върху точна и ясна методология на обучение и работа. Благодарим на екипа на МЛС Интернешънал за професионално изпълнения проект.

C3i Solutions

C3i Solutions

Препоръчваме МЛС Интернешънал като специалисти, знаещи, можещи, мислещи как да подготвят и проведат събитие, така че силно да оставят отпечатък и да променят мисловната нагласа на лидерския екип на компанията.

SAP Labs Bulgaria

SAP Labs Bulgaria

Благодарение на високия професионализъм и доказан опит на треньора на МЛС Интернешънал, участниците в уъркшопа бяха мотивирани, демонстрираха ангажираност и откриха алтернативни начини за решаване на казуси.

GFK Bulgaria

GFK Bulgaria

Препоръчваме МЛС Интернешънал като доверен и устойчив партньор при мотивирането и вдъхновяването на екипи, както и при провеждането на тиймбилдинг дейности и корпоративни събития на най-високо професионално ниво.

Henkel

Henkel

Екипът на Хенкел разполагаше с изключително структурирана програма, задържаща интереса им до последния момент. С удоволствие препоръчваме МЛС Интернешънал като експерти в бизнес тренинги и успешен бизнес партньор.

BNP Paribas

BNP Paribas

Експертите на компанията са опитни и квалифицирани специалисти, които оказват компетентно съдействие при анализиране на нуждите и определяне на фокуса и точното съдържание на обученията.