GFK Bulgaria

GFK Bulgaria

Препоръчваме МЛС Интернешънал като доверен и устойчив партньор при мотивирането и вдъхновяването на екипи, както и при провеждането на тиймбилдинг дейности и корпоративни събития на най-високо професионално ниво.