Coca-Cola

Coca-Cola

„Кока-Кола България“ изказва искреното си възхищение от проведената мотивационна презентация! Екипът на МЛС Интернешънал прилага изключително добре моделите за мотивация чрез коучинг подхода и има необходимия заряд да провокира екипа за промяна в мисленето.