SAP Labs Bulgaria

SAP Labs Bulgaria

Благодарение на високия професионализъм и доказан опит на треньора на МЛС Интернешънал, участниците в уъркшопа бяха мотивирани, демонстрираха ангажираност и откриха алтернативни начини за решаване на казуси.