C3i Solutions

C3i Solutions

Препоръчваме МЛС Интернешънал като специалисти, знаещи, можещи, мислещи как да подготвят и проведат събитие, така че силно да оставят отпечатък и да променят мисловната нагласа на лидерския екип на компанията.