BNP Paribas

BNP Paribas

Експертите на компанията са опитни и квалифицирани специалисти, които оказват компетентно съдействие при анализиране на нуждите и определяне на фокуса и точното съдържание на обученията.